Dan Andersson och Grangärde finnmark

I slutet av 1500-talet började finnar bosätta sig i de svenska skogarna. Finnarna levde av jakt, fiske och svedjebruk. Staten såg gärna att befolkningen ökade och de första åren behövde man inte betala skatt i finnmarken, därav namnet Skattlösberg.

När bergsbruket fick ett uppsving i slutet av 1600-talet blev skogen värdefull. Till gruvor och hyttor behövdes det mycket skog. För att få stanna kvar på sina torp tvingades finnarna kola åt bruken. Många finnar blev nära nog slavar under bruken.

Finnarna levde isolerat och bevarade länge sitt språk och sina sedvänjor. Många platser har finska namn. Finnarna var kända för sin trollkunnighet, och hade inget emot det ryktet. Det var ett sätt att få vara ifred. Än idag finns mystiken och det trolska kvar i Grangärde finnmark.

Poeten Dan Andersson, 1888-1920, växte upp i finnmarken och den fick avgörande betydelse för hans diktning. Han skrev sin första bok ”Kolarhistorier” i Luossastugan där familjen bodde en period. Dan skrev om personligheter i finnmarken och använde de många finska namnen, och hittade på nya. Hans vän Ludvig Eriksson bodde på Tattarfallet i Skattlösberg. Ludvig blev förebild för Gunnar Vägman, en av Dans mest sjungna dikter.

Dan läste mycket och sökte svaren på de stora livsfrågorna. Tack vare folkbildaren Karl-Erik Forsslund fick han en friplats på Brunnsviks folkhögskola 1914 och kunde använda Forsslunds bokstuga.

1918 gifte sig Dan med Olga Turesson och de bosatte sig så småningom i Gonässtugan. När de väntade barn skulle Dan söka arbete i Stockholm. Han avled på Hotell Hellman på Bryggaregatan den 16 september 1920. Hotellrummet hade rökts med cyanväte mot ohyra och inte vädrats tillräckligt.

Trots sitt korta liv efterlämnade Dan Andersson en stor litterär skatt med hundratals dikter och texter. 1991 invigdes Dan Anderssonmuseet i Ludvika. Där presenteras Dans liv och diktning som har stor betydelse för många människor även idag. Hans tonsatta dikter älskas av nya generationer.

I Rikkenstorp har hembygdsforskaren Nils Holmdahl ett Dan Andersson-arkiv. Holmdahl har bland annat skrivit om Dan Andersson farmor Anna-Stina Knas som bodde i Bränntjärnstorpet. 2021 gav Holmdahl ut en stor Dan Andersson-biografi.

 • Skattlösberg & Luossastugan

  Luossastugan Dan Andersson

  Poeten Dan Andersson, 1888-1920, växte upp i finnmarken och den fick avgörande betydelse för hans diktning. Han skrev sin första bok ”Kolarhistorier” i Luossastugan där...


 • Tattarfallet

  Tattarfallet Ludvika hembyggdsgård

  Tattarfallet är den sydligaste gården i Skattlösberg. Namnet kommer från det ryska ordet ”tetra” som betyder bovete, vilket tillsammans med fallråg var de spannmålsgrödor som de finska nybyggarna odlade.


 • Brunnsviks folkhögskola

  Brunnsvik

  Dan läste mycket och sökte svaren på de stora livsfrågorna. Tack vare folkbildaren Karl-Erik Forsslund fick han en friplats på Brunnsviks folkhögskola 1914 och kunde använda...


 • Bränntjärnstorp

  Bränntjärnstorp Ludvika Hembyggdsförening

  År 1793 byggde diktaren Dan Anderssons farmors farfar, Mats Pålsson, ett rökpörte – en byggnad med ugn och rökgång i taket – vid Bränntjärns nordöstra ände, på gränsen till Ljusnarbergs socken.