Om Dan Anderssonland.se

Här bakom bygger vi Dan Andersson land!
Kartfunktioner, leder och besöksmål. Video, text, bild och ljud.

Ett projekt som startade hösten 2021.

Finansieras med bidrag från Region Dalarna.

Logga för Region Dalarna

Jag är spelman, jag skall spela på gravöl och på dans,
i sol och när skyar skymma månens skära dans.
Jag vill aldrig höra råd och jag vill spela som jag vill,
jag spelar för att glömma att jag själv finnes till.

Dan Andersson. Spelmannen. Svarta Ballader (1917)

DAN ANDERSSON sällskapets historia

FÖRSTA PROTOKOLLET. DEN 5 AUGUSTI 1962 Det fanns en skara människor, författare, kulturarbetare och andra som hade ett djupt intresse för Dan Andersson, hans diktning och hans korta oroliga liv och för den finska invandrarkulturen. De träffades med ojämna mellanrum i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet. De flesta kom från Dans hemtrakter i Grangärdebygden.
  
Där fanns Otto Blixt som bodde i Vännebo nere vid Pajso och som egentligen var skogsförman men mer en vetenskapsman och hembygdsforskare som samlade gamla ordstäv och kulturhistoriska föremål från Finnmarken.