Kategorier
Rutter

12. Vandringsleder i Grangärdebygden och finnmarken

Det finns flera olika vandringsleder i bygden. Här presenterar vi några av dem. Det är Grangärde hembygdsförening och Sunnansjö byalag som sköter om stigarna med röjning, skyltning och liknande.
På Dan Andersson-museet finns en bok av Lars-Olof Larsson som heter Där obygdsforsarna sjunga – vandringar och tankar i Dan Anderssons fotspår. Där får läsaren följa Lars-Olofs vandringar på Kullens och Mårtens kyrkstigar, på Skifsenleden, ett stycke på kyrkstigen mellan Olsjön och Sunnansjö, med flera vandringar. Boken kan läsas som en aptitretare för den som funderar på att vandra i finnmarkens mytomspunna skogar.

Mårtens och Kullens kyrkstigar
Vandringsleden består av två gamla kyrkstigar och en arbetsstig.  Kyrkstigar och arbetsstigar var under århundraden viktiga förbindelser. Man trampade dem sommartid till sockenkyrkan, till arbete vid hyttorna och bruken samt för att komma till arbeten i skogen och på slogmarkerna. 
Det fanns något som kallades kyrkotvång och det gällde även för folket i skogsbyarna. Varje familj var skyldig att minst en gång varje månad besöka sockenkyrkan. Dessutom skulle man till kyrkan vid bröllop, dop och begravning. Vid den sista färden till kyrkan bars kistan ofta på seniga skuldror längs den långa slingrande leden. Ibland drogs den på en hästsläpa
För att man skulle kunna ta sig fram måste färdvägarna hållas i skick. På en överenskommen dag  om våren gick man därför ut från varje gård för att underhålla och röja efter kyrkvägen.
Vintertid färdades man efter plogade vägar längs mossar, vattendrag och sjöar – alltså helt andra vägsträckningar.
De båda kyrkvägarna utgår från dels från socknens nordligaste finnby – Kullen, dels från finnmarksbyn Dalkarlsberg i väster. Båda dessa stigar leder via Norrbo by till Grangärde kyrka. Stigarna binds samman med en arbetsstig och leden är totalt tre mil lång.

Karta Lantmäteriet
Karta: Lantmäteriet

Leden kan delas upp i olika etapper:
Norrbo – Kullen, 8 km (höjdskillnad på 100 m.)
Kullen – Mårtens 9 km
Mårtens – Norrbo, ca 10 km (höjdskillnad på 200 m.)
Vandringen kan börja i Norrbo, Kullen eller Dalkarlsberg som samtliga kan nås med bil.
Hela leden är röjd och märkt med orange färg. På informationstavlor lämnas upplysningar om vad som kan vara av allmänt intresse vid olika platser. På en del ställen finns bänkar, bord och vindskydd. Vid Mårtens finns en raststuga.

Olsjö kyrkstig
Den gamla stigen mellan Olsjön och Sunnansjö hade en gång i tiden stor betydelse för dem som bodde i Grangärde södra finnmark och skulle besöka Grangärde Kyrka.
Vandringsleden är 8 km lång. Höjdskillnaden mellan Olsjön och Broby i Sunnansjö är cirka 100 meter.  Stigen är väl röjd, och märkt med gul färg på trädstammarna. Bänkar finns vid flera rastplatser och ett flertal informationstavlor beskriver vägen och dess historia.
I Sunnansjö finns en bilparkering några hundra meter efter avtagsvägen mot Fredriksberg på vänster sida. Den första biten går stadigt uppåt, men belöningen kommer när skogen öppnar sig uppe på Låsberget och man kan rasta med milsvid utsikt över sjön Väsman.
Stigen bjuder på en stämningsfull och upplevelserik vandring – så glöm inte kaffekorgen.

Karta Oljsö Kyrkstig


Rikkenstorp-Bränntjärnstorpet
Vandringsleden mellan Rikkenstorp och Bränntjärnsleden invigdes under Dan Andersson-veckan 2022. Den är dock inte uppmärkt ännu, så vi återkommer när detta är klart.
Den som har röjt stigen är Dan Andersson-forskaren Nils Holmdahl. Nils bor på Rikkenstorp och tar emot besökare till sitt omfattande Dan Andersson-arkiv. Se också filmen med Nils.

Skifsenleden
I Fredriksberg finns Skifsenleden som passerar Finngammelgården Skifsen. Läs mer på http://www.skifsen.se/skifsenleden.
Vandringsleden är en rundvandring med start och slut vid Säfsnäs Hembygdsgård i Fredriksberg.
(Anslutning finns från Säfsen Resort).
Leden går på skogsstigar och grusvägar i finnmarksterräng. Över myrar och blötare partier är det spångat med lärkplank, totalt ca 2 km. Det finns ändå fuktiga delar som gör att grövre skor/kängor eller stövlar rekommenderas. Varma sommardagar kan man gå torrskodd runt leden.
Efter ca 9 km ligger Finngården Skifsen, där det är lämpligt med en paus för att njuta av miljön. Ytterligare 3 km längre bort passeras finnbyn Drafsen, där landskapet hålls öppet av fritidsbönder och får.
På hemvägen går leden över Solberget eller Säfsen Alpin med tjusig utsikt i alla väderstreck, 472 m.ö.h. Nu är det bara drygt tre km tillbaka till utgångspunkten.